Ing. Richtrová Eliška, daňový poradce č. 1048

 V roce 1977 po absolvování gymnázia Jana Nerudy v Praze 1 jsem zahájila studium na Fakultě řízení, obor ekonomicko-matematické výpočty na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Po ukončení studia v roce 1984 jsem nastoupila jako programátorka v SPT Telecom České Budějovice a pracovala v týmu na převodu telefonních čísel z karet do počítače a na tisku prvního telefonního seznamu z datových souborů.

Od 19. 11. 1993 jsem zahájila činnost jako OSVČ poskytování služeb účetnictví.

V roce 1994 jsem složila kvalifikační zkoušku na daňového poradce (na první pokus) a byla zapsaná v seznamu daňových poradců pod evidenčním číslem 1048.

Postupně jak se zvyšoval počet firem, kterým jsem poskytovala služby účetnictví a daňového poradenství, zvyšoval se počet zaměstnanců v kanceláři.

K 1. 1. 2018 je náš tým tvořen těmito zaměstnanci:

Naďa Hanusová – účetní, daňová evidence

Dana Kreuzová – účetní, zpracování mezd ("malé organizace")

Magda Pouzarová, Bc. – mzdová účetní, účetní

Pavla Kříhová – účetní

Věra Kováčová, Bc. - účetní

Lucie Kohoutová - účetní