Zastupitelstva – zasedání a jejich klíčová témata 2014-2015

(z mého pohledu):

 21.11.2014 – volba primátora a rady

11.12. 2014 – rozpočet 2015

    9.2. 2015 – příspěvek Jihočeské hospodářské komoře

  16.3. 2015 – Centrum halových sportů

  20.4. 2015 – SM ČB a reklama pro hlavní sportovní odvětví

  25.5. 2015 – volba DR Teplárny

    8.6. 2015 – mimořádné – odvolání ekonomického náměstka

   29.6.2015 – odvolání primátora

  21.9. 2015 – zřízení Územního výboru pro KSČM

 12.10.2015 – Stromovka a školka

12.11. 2015 – nominace DR Teplárny

14.12. 2015 – protipovodňová opatření na Malši

2016-2018 - všechno možné, zejména bourání a výstavba nové sportovní haly. Nakonec Rada odhlasovala pozastavení veřejné zakázky do doby zvolení nového zastupitelstva v komunálních volbách 5.-6.10.2018, což jsem navrhovala již na zastupitelstvu v dubnu 2018.