Politická kariéra průřezově

Na jaře 2014 jsem se stala členkou Hnutí ANO 2011 (dále jen ANO). Rozhodla jsem se zapojit do komunálních voleb s cílem zajistit proklamované cíle hnutí, především pak transparentní a efektivní hospodaření s majetkem města.

Ve volbách do městského zastupitelstva v Českých Budějovicích jsem figurovala na třetím místě kandidátky za ANO (1. Jiří Svoboda, 2. Viktor Lavička).

V podzimních volbách ve dnech 10. - 11. 10. 2014 se ANO v Českých Budějovicích stalo vítězem voleb. V hlasování jsem získala největší podporu ze všech zvolených zastupitelů, celkem 5283 hlasů.

Bohužel při povolebním vyjednávání se ukázalo, že volební lídr ANO a kandidát na primátora J. Svoboda nedokáže ve vyjednané koalici zajistit dostatečné plnění programu hnutí. Nejdříve došlo k rozkolu mezi vyjednávacími týmy ANO a ČSSD v důsledku změny požadavků ze strany ANO na počet radních a post primátora. Po odchodu vyjednávacího týmu ČSSD z jednání byla během pěti minut vytvořena nová koalice, založená na čtyřech politických subjektech. V ní dominovalo hnutí Občané pro Budějovice (HOPB), vedené bývalým primátorem Jurajem Thomou.

S cílem uspokojit požadavky všech koaličních partnerů bylo dohodnuto, že v radě města bude zasedat místo dosavadních čtyř celkem sedm náměstků. Protože jsem nejen já protestovala proti tomuto uspořádání, rozhodla se nová koalice na prvním jednání zastupitelstva hlasovat veřejně. O způsobu volby jsme se dozvěděli jako zastupitelé pouze den předem, a navíc se změna jednacího řádu měla prohlasovat na první schůzi zastupitelstva, a to bez řádného projednání v klubu a silovým způsobem. Na protest proti tomuto direktivnímu způsobu rozhodování jsem vystoupila 20. listopadu 2014 z klubu ANO.

Na prvním jednání zastupitelstva mě ČSSD nečekaně nominovala na primátorku. Dnes to, že jsem impulzivně přijala tuto nominaci, vnímám kriticky. Ale pokud si kdokoliv přehraje záznam z tohoto jednání, pochopí, jak člověk, který vstoupí do komunální politiky s ideály a cílem něco změnit, načež ho způsob hlasování posune o 25 let zpátky, se nechová zcela racionálně a neúmyslně se pak stává figurkou na šachovnici jiných.

V červnu 2015 jsem hlasovala pro odvolání primátora a některých jeho náměstků. Poté v říjnu 2015 se vytvořila nová koalice, překvapivě se čtyřmi náměstky. Za hlasování ve prospěch změny koaličních partnerů jsem byla vyloučena z ANO. Se čtyřmi zastupiteli jsme založili Klub nezávislých (k 30. 11. 2015 měl 4 členy).

Členkou Finančního výboru města České Budějovice jsem byla v období 2015-2018, členství jsem na vlastní žádost ukončila kvůli tomu, že FV dlouhodobě neplnil svoji základní kontrolní funkci s nakládáním s obecním majetkem, na což jsem neustále bezvýsledně upozorňovala.

Byla jsem členkou dozorčí rady Lesy a rybníky Města České Budějovice – do 23. 11. 2015.

Byla jsem členkou Komise pro kontrolu hospodaření Lesy a rybníky Města České Budějovice v období březen-červen 2015.

V současné době jsem členkou dozorčí rady Dopravního podniku Města České Budějovice.

V červnu 2016 jsem se stala zakládající členkou nového politického hnutí PRO 2016. Vzhledem k tomu, že jsem nebyla spokojena se směrováním tohoto hnutí, zejména s jihočeskou skupinou, která vznikla v Jižních Čechách, hned po volbách jsem ukončila členství v PRO 2016. Beru to pro sebe jako další zkušenost. Někdy těžko odhadnete lidi, kterým jsou Vám nejblíže, natož lidi, kteří přijdou a znáte je jen trochu.

Protože jsem chtěla chtěla zůstat v politice, hledala jsem někoho či něco, co by mi bylo blízké svým filosofickým zaměřením. Tím se pro mne stal p. Robejšek, který založilo novou politickou stranu Realisté. Vstoupila jsem do Realistů a kandidovala v parlamentních volbách v roce 2017. Byl to test, který se, co se týče volebních výsledků, moc nepovedl. V Jižních Čechách vzhledem k zapojení do kampaně byl docela pěkný výsledek, jeden z nejlepších v republice. Bohužel tam, kde se čekal lepší výsledek t.j. v Praze, se tak nestalo. Bylo to zejména nedostatkem prostoru v médiích, nedostatky v zaměření kampaně a možná i unaveností voliče hledat něco nového..

V současné době kandidujeme za Realisty v komunálních volbách a doufám, že voliče zaujmeme svým programem. Je to jen na nich! Stránky s programem najdete www.realiste-cb.cz.