5. září bylo Realistům přiděleno číslo 26. Z třetího místa na kandidátce pro parlamentní volby se budu snažit, aby Realisté prošli do Parlamentu a mohli se svou realistickou politikou hájit zájmy občanů.

Program realistů najdete na jejich stránkách.

Z průzkumu ze 7. září 2017 vyplývá, že již máme 5.2%.

Přijďte k volbám a volte číslo 26.

Děkuji.