V nemocnici pokoj č. 109

Stáří a soucit.

Postřehy z nemocničního pokoje českobudějovické nemocnice, oddělení traumatologie:

Sténá, heká, potichu.

Je jí devadesátjedna let.

Má zlomený krček.

Nelze operovat - verdikt lékaře.

Zazvoní.

Sestřička: Babi, co je zase?

Bolí to. Zazvoní.

Sestřička: Babi, nejste tu jediná.

Bolí to. Zazvoní.

Sestřička: Babi, musíte počkat.

Bolí to.

Podložit nohu, srovnat ji, nadzvednout tělo, snad trochu soucitu.

Doktor při vizitě: Jak se cítíte?

A její odpověď?

Babi: Jak ptáček v trní.