Dvě zaklínadla - Bůh a demokracie. Dříve byla nástrojem udržení moci církev a zaklínadlem slovo "Bůh". Dnes pro udržení moci máme politický systém a slovo "demokracie".

Dvě zaklínadla - Bůh a demokracie
Dříve byla nástrojem udržení moci církev a zaklínadlem slovo "Bůh". Dnes pro udržení moci máme politický systém a slovo "demokracie". V demokracii jsme občanům dali hlasovací právo a politický systém se tváří, že hlas občanů je rozhodující, že dle jejich hlasů je tvořen parlament, zastupitelstva. 
Cílem obou bylo, je a bude udržet v poslušnosti "obyčejné" lidi.
V dřívějších dobách k tomu stačila bible a inkvizice. Dnes jsou to zákony, vyhlášky, směrnice, dotace. Dříve za odměnu chodili v neděli do kostela nebo na veřejné popravy. Dnes zíráme na televizi, brouzdáme po internetu a žijeme fiktivní životy místo vlastních. Dříve bylo odměnou slib věčného života, spasení, umocněné hrůzostrašnou představou pekla. Dnes je cílem hromadění hmotných statků, spotřeba všeho možného a vlastně se ničeho nebojíme, snad jen stárnutí a smrti.
Zaklínadla Bůh a demokracie jsou tedy stále "tutovka".